Vyvažovanie pneumatiky a disku

Vyvažovanie pneumatiky a disku

Vyváženie pneumatiky a disku, teda celého kolesa je proces, pri ktorom sa zabezpečí, aby hmotnosť kolesa bola rovnomerne rozdelená okolo jeho osi. To zabezpečí plynulejší beh vozidla, zabráni nadmernému opotrebeniu pneumatík a zvýši bezpečnosť a komfort jazdy.

Vyváženie kolies sa zvyčajne vykonáva v servisnej dielni, kde sa koleso umiestni na rotačnú plochu a pomocou elektronických senzorov sa zistí, kde sa nachádzajú najväčšie odchýlky hmotnosti. Následne sa na koleso pripevnia olovené závažia na miestach, kde je potrebné, aby sa dosiahla rovnomerná hmotnosť.

Je dôležité vyvážiť všetky kolesá na vozidle, pretože aj malá nerovnováha môže spôsobiť vibrácie a nerovnomerné opotrebenie pneumatík.

Prečo bývajú pneumatiky a disky nevyvážené

Kolesá môžu byť nevyvážené z rôznych dôvodov. Napríklad:

 1. Výrobné chyby: Pri výrobe kolesa môže dôjsť k nesprávnemu rozloženiu hmotnosti, čo môže viesť k nerovnováhe kolesa.
 2. Opotrebenie pneumatík: Pneumatiky sú neustále vystavené nárazom a treniu s vozovkou, čo môže viesť k nerovnomernému opotrebeniu a stratám hmotnosti. To môže spôsobiť nerovnováhu kolesa.
 3. Poškodenie kolesa: Ak koleso dostane zásah alebo sa zdeformuje, môže sa hmotnosť kolies neprimerane rozložiť a viesť k nerovnováhe.
 4. Nedostatočná údržba: Ak sa kolesá nekontrolujú pravidelne a nevyvážia sa podľa potreby, môže sa hmotnosť kolesa nerovnomerne rozložiť.
 5. Montáž nesprávnych pneumatík: Ak sa na vozidlo nainštalujú pneumatiky s neprimeranou hmotnosťou alebo veľkosťou, môže to viesť k nerovnováhe kolesa.

Ako sa prejavuje nevyváženosť kolies

Nevyváženosť kolies sa môže prejaviť niekoľkými spôsobmi.

Najčastejším príznakom nevyváženosti kolesa sú vibrácie, ktoré pocítite počas jazdy. Tieto vibrácie sa zvyčajne prejavia pri určitej rýchlosti a s rastúcou rýchlosťou sa zhoršujú.

Ak sú kolesá nevyvážené, môže to viesť k nerovnomernému opotrebeniu pneumatík. To znamená, že niektoré miesta na pneumatikách sa opotrebujú rýchlejšie ako iné.

Ak sú kolesá nevyvážené, môže to spôsobiť ťažkosti pri riadení. Vodič môže mať pocit, že sa musí príliš snažiť udržať vozidlo na svojej trase alebo môže byť ťažké udržať konštantnú rýchlosť.

Nevývážené kolesá môžu tiež spôsobiť zvýšenú spotrebu paliva.

Ako sa pneumatiky a disky vyvažujú

Vyváženie kolesa sa zvyčajne vykonáva v servisnej dielni, kde mechanik použije špeciálne vyvažovacie stroje. Postup zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Odstránenie kolesa: Koleso sa odstráni z vozidla a očistí sa od nečistôt.
 2. Umiestnenie kolesa na vyvážovaciu rotačnú plochu: Mechanik umiestni koleso na rotačnú plochu vyvážovacieho stroja a upevní ho pomocou stredového kolíka.
 3. Meranie nerovnováhy: Vyvážovací stroj meria nerovnováhu kolesa pomocou senzorov, ktoré zisťujú, kde sa hmotnosť kolies nachádza.
 4. Prilepenie vyvažovacích olovených závaží: Mechanik pripevní vyvažovacie olovené závažia na vonkajšej alebo vnútornej strane kolesa v mieste, kde sa zistila nerovnováha.
 5. Overenie vyváženia: Mechanik overí, či bolo dosiahnuté vyváženie kolesa, pričom sa kontroluje, či sa nerovnováha kolesa odstránila.
 6. Montáž kolesa na vozidlo: Koleso sa opäť namontuje na vozidlo.

Celý proces vyváženia kolesa je zvyčajne pomerne rýchly a môže trvať iba niekoľko minút na jedno koleso. Po vyvážení všetkých kolies by malo dôjsť k zlepšeniu jazdných vlastností vozidla a predĺženiu životnosti pneumatík.

Vyvažovanie pneumatiky a disku

Čo môžu spôsobiť nevyvážené kolesá

Nevyvážené kolesá môžu mať negatívny vplyv na jazdné vlastnosti vozidla a môžu viesť k rôznym problémom. Niektoré z možných dôsledkov nevyvážených kolies môžu zahŕňať:

 1. Zvýšené opotrebenie pneumatík: Nevývážené kolesá môžu spôsobiť nerovnomerné opotrebenie pneumatík, čo môže viesť k skoršej potrebe výmeny pneumatík.
 2. Horšia kontrola vozidla: Vodič môže mať pocit, že má menej kontroly nad vozidlom, keď sú kolesá nevyvážené. To môže viesť k problémom s ovládaním vozidla a zvýšiť riziko nehôd.
 3. Zvýšená spotreba paliva: Nevývážené kolesá môžu viesť k zvýšenej spotrebe paliva, pretože motor musí pracovať tvrdšie na udržanie konštantnej rýchlosti.
 4. Vysoké vibrácie: Najčastejším príznakom nevyváženosti kolesa sú vibrácie, ktoré môžu byť nepríjemné a rušivé počas jazdy.
 5. Poškodenie súčiastok: Nevývážené kolesá môžu tiež spôsobiť poškodenie iných súčiastok vozidla, ako sú napríklad ložiská, tlmiče alebo zavesenie.

Preto je dôležité vyvažovať kolesá pravidelne Vyváženie kolies môže pomôcť zabezpečiť bezpečnú a pohodlnú jazdu a predĺžiť životnosť pneumatík a ďalších súčiastok vozidla.

Ako často sa odporúča kolesá vyvažovať

Odporúča sa vyvážiť kolesá minimálne raz za rok alebo každých 10 000 km. Ak si všimnete nejaké príznaky nevyváženosti kolesa, ako napríklad vibrácie alebo nepravidelné opotrebenie pneumatík, je dôležité neodkladať vyváženie a navštíviť servisnú dielňu čo najskôr.

Okrem toho, ak vymieňate pneumatiky alebo kolesá, odporúča sa vždy vykonať vyváženie nových kolies. Tiež sa odporúča vyvážiť kolesá, ak ich demontujete a znovu nainštalujete, ako napríklad po oprave alebo výmene brzdových kotúčov.

Vyváženie kolesa je dôležitou súčasťou údržby vozidla a môže výrazne zlepšiť jazdné vlastnosti vozidla a predĺžiť životnosť pneumatík. Ak si nie ste istí, kedy ste naposledy vyvažovali kolesá, mali by ste zvážiť ich preverenie v servisnej dielni.