Ako skladovať pneumatiky

Ako skladovať pneumatiky

Skladovanie pneumatík je dôležitý proces v kolobehu prezúvania pneumatík, ktoré prichádza s každou nastávajúcou sezónou. Vhodné podmienky pre pneumatiky pomáhajú predĺžiť ich životnosť a zabezpečiť ich následné bezpečné používanie. Ako pneumatiky skladovať správne?

Podmienky vhodné pre skladovanie pneumatík

 1. Suché a tmavé prostredie: Pneumatiky by mali byť skladované v suchom a tmavom prostredí, ktoré je chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Vlhkosť môže spôsobiť hrdzu alebo koróziu, zatiaľ čo slnečné žiarenie môže zhoršiť kvalitu a životnosť pneumatík.
 2. Teplota: Teplota skladovacieho prostredia by mala byť stabilná a mala by sa pohybovať medzi 0-25 stupňami Celzia. Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota môže spôsobiť deformáciu pneumatík a zhoršiť ich kvalitu.
 3. Prúdenie vzduchu: Skladovací priestor by mal byť dobre vetraný, aby sa zabezpečilo neustálemu prúdenie vzduchu.
 4. Čistota: Pred skladovaním by sa pneumatiky mali očistiť od prachu, hliny a iných nečistôt.
 5. Umiestnenie pneumatík: Pneumatiky by mali byť uložené tak, aby sa nedotýkali navzájom a aby sa minimalizovala deformácia.
 6. Pravidelná kontrola: Pneumatiky by mali byť pravidelne kontrolované a prevrátené, ak sa skladujú dlhšie ako 6 mesiacov. Toto pomôže minimalizovať deformácie a rozdiely.

Dodržiavanie týchto základných podmienok môže pomôcť predĺžiť životnosť pneumatík a zabezpečiť ich bezpečné používanie v ďalšej sezóne.

Ako skladovať pneumatiky

Kontrola pneumatík pred uskladnením

Tu sú niektoré kroky, ktoré by ste mali urobiť pred skladovaním pneumatík:

 1. Očistenie: Pneumatiky a disky by mali byť dôkladne očistené, aby sa odstránili nečistoty, prach a hlina. Ak je to potrebné, použite jemný čistiaci prostriedok na pneumatiky a dobre ich opláchnite čistou vodou. Po umytí by sa mali úplne vysušiť.
 2. Skontrolovať tlak v pneumatikách: Skontrolujte tlak a prípadne ho upravte podľa odporúčaného tlaku výrobcu. Toto pomôže minimalizovať deformácie počas skladovania a udržať pneumatiky v optimálnom stave.
 3. Skontrolovať stav pneumatík: Skontrolujte každú pneumatiku, aby ste sa uistili, že nie je poškodená alebo opotrebovaná. Pneumatiky s poškodenými bočnicami alebo nedostatočnou hĺbkou dezénu by mali byť vymenené pred skladovaním za nové, aby ste v novej sezóne boli pripravení.
 4. Označiť a zaznamenať: Pred skladovaním označte každú pneumatiku, aby ste mohli ľahko identifikovať, na ktorom vozidle boli použité. Zaznamenajte tiež dátum, keď bola pneumatika odstránená z vozidla, aby ste mohli sledovať, koľko času strávila mimo vozidla.

Ako skladovať pneumatiky na diskoch

Pneumatiky na diskoch môžeme skladovať uložené na sebe, zavesené, alebo na stojanoch na pneumatiky. Keďže sú na diskoch, uloženie na sebe je bezpečné a nespôsobí ich deformáciu.

Ako skladovať pneumatiky bez diskov

Pneumatiky bez diskov neukladáme na seba, ani nevešiame. Skladujeme ich uložené nastojato vedľa seba. Inak by sa mohli ľahko zdeformovať. Raz za niekoľko týždňov by sme pneumatiky mali pootočiť, aby sme predišli deformáciám.

Možnosti uskladnenia pneumatík

Existuje niekoľko možností, ako uskladniť pneumatiky, aby sa minimalizovalo ich poškodenie a zabezpečilo ich budúce bezpečné používanie. Tu sú niektoré z nich:

 1. Domáce skladovanie: Ak máte dostatok miesta v dome alebo garáži, môžete pneumatiky skladovať tam. Uistite sa, že skladovací priestor je suchý, tmavý a dobre vetraný, aby sa minimalizovala vlhkosť a zvýšilo sa prúdenie vzduchu. Skladujte pneumatiky vo vzpriamenej polohe, aby sa minimalizovala deformácia a udržala ich správna kondícia.
 2. Skladovanie v pneuservise: Niektoré pneuservisy ponúkajú skladovanie pneumatík za poplatok. Skladovací priestor v pneuservise je dobre chránený proti vlhkosti a slnečnému žiareniu. Pneumatiky sú tiež bežne uložené na regáloch, aby sa minimalizovala ich deformácia.
 3. Vakuové vrecia: Vakuové vrecia sú ďalšou možnosťou pre skladovanie pneumatík, ktoré majú obmedzený priestor. Vakuové vrecká sa vysávajú pomocou vysávača, čím sa odstráni vzduch a minimalizuje sa deformácia pneumatík.
 4. Pneumatiky na stojane: Existujú aj stojany, na ktorých sa pneumatiky môžu skladovať. Stojany majú často podložky, na ktorých sa pneumatiky podopierajú, aby sa minimalizovala deformácia. Stojany tiež pomáhajú usporiadať pneumatiky a uľahčujú manipuláciu s nimi.

Pri výbere vhodného miesta na skladovanie pneumatík je dôležité zohľadniť podmienky prostredia. S týmito krokmi zabezpečíte, že vaše pneumatiky budú v optimálnom stave počas skladovania a po návrate na vozidlo.